Nasza misja
    W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;


"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym"


Historia placówki ››
    Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.

  Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję
 o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

   Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku).

Wybrane fotografie z galerii

 

Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

W dniu 13.10.2015 r. nasz Dom otrzymał na podstawie umowy w sprawie realizacji Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" zawartej z Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, sprzęt niezbędny dla pielęgniarek do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia otrzymanego sprzętu, do którego należy: defibrylator zewnętrzny półautomatyczny, aparat EKG, ssak medyczny, stanowisko do pobierania krwi, łatwoślizg, aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy, aparat do płukania przewodu słuchowego, aparat do płukania oka, termometry bezdotykowe na podczerwień, ciśnieniomierz ze stetoskopem, tace do podawania leków.


WPŁATY 1% PODATKU NA NASZ DOM


    


PROJEKT: JUBILEUSZOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE "ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS"

Na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasz Dom zrealizował projekt pod nazwą: Jubileuszowe spotkanie integracyjne „Anioły są wśród nas”. Czas trwania projektu obejmował okres od 15-05-2016 r. do
15-10-2016 r. W ramach projektu zorganizowano 15 września 2016 r. na terenie naszego Domu imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych          z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście i społeczność lokalna. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Biskup Piotr Greger.

Dnia 14 grudnia 2016 r. zostało rozliczone dofinansowanie projektu. Koszty kwalifikowane projektu wyniosły: 14.497,20 zł. Niewykorzystane środki PFRON wyniosły: 0,00 zł.


LOGO