Nasza misja
    W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;


"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym"


Historia placówki ››
    Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.

  Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję
 o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

   Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku ).

Wybrane fotografie z galerii

 

Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

W dniu 13.10.2015 r. nasz Dom otrzymał na podstawie umowy w sprawie realizacji Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" zawartej z Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, sprzęt niezbędny dla pielęgniarek do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia otrzymanego sprzętu, do którego należy: defibrylator zewnętrzny półautomatyczny, aparat EKG, ssak medyczny, stanowisko do pobierania krwi, łatwoślizg, aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy, aparat do płukania przewodu słuchowego, aparat do płukania oka, termometry bezdotykowe na podczerwień, ciśnieniomierz ze stetoskopem, tace do podawania leków.


WPŁATY 1% PODATKU NA NASZ DOM

6 

PROJEKT: JUBILEUSZOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE "ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS"

Na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasz Dom przystąpił do projektu pod nazwą: Jubileuszowe spotkanie integracyjne „Anioły są wśród nas”. Czas trwania projektu obejmuje okres od 15-05-2016 r. do
15-10-2016 r. W ramach projektu przewiduje się organizację na terenie naszego Domu imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych w dniu 15 września 2016 r. Dofinansowanie projektu ze środków PFRON zgodnie z umową wynosi do 14.497,20 zł.

Poniżej prezentujemy harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu.

ROK

2016

MIESIĄC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CZAS TRWANIA CAŁEGO PROJEKTU

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

ZADANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie organizacyjne – powołanie grupy roboczej, opracowanie szczegółowego programu i planu imprezy, podział zadań

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opracowanie i zaprojektowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych, ulotki oraz prezentacji multimedialnej

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

3.

Rekrutacja uczestników

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4.

Rozpoczęcie prac organizacyjnych, logistycznych i artystycznych – przygotowanie dekoracji, upominków, sztuki teatralnej, nauki tańca, oprawy muzycznej, terenu rekreacyjnego DPS oraz potrzebnego sprzętu m.in.: namioty, stoły, ławki itp.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

5.

Przystosowanie terenu rekreacyjnego DPS – rozstawienie sceny, namiotów, stołów, ławek, dekorowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

6.

Organizacja posiłków dla uczestników imprezy

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7.

Realizacja imprezy Jubileuszowe spotkanie integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8.

Rozliczenie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

 W ramach projektu do 31.08.2016 r. zrealizowano następujące zadania: powołano grupę roboczą, opracowano program i plan imprezy, dokonano podziału zadań i rekrutacji uczestników. Rozesłano zaproszenia zarówno do instytucji jak i do indywidualnych gości. W trakcie realizacji są następujące zadania:

- przygotowanie dekoracji, upominków, sztuki teatralnej, nauki tańca, oprawy muzycznej, terenu rekreacyjnego DPS oraz potrzebnego sprzętu m.in.: namioty, stoły, ławki itp.;

- przystosowanie terenu rekreacyjnego DPS – rozstawienie sceny, namiotów, stołów, ławek, dekorowanie;

- organizacja posiłków dla uczestników imprezy.


WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

Rekrutacja uczestników projektu odbywała się poprzez wysłanie zaproszeń drogą elektroniczną i pocztową do wielu instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W zaproszeniach określiliśmy ilość osób niepełnosprawnych i opiekunów. Społeczność lokalna zaproszona została na uroczystą Msze św. oraz część artystyczną spotkania poprzez ogłoszenie parafialne w Kościele w Bulowicach. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się drogą telefoniczną oraz mailową z kierownikiem projektu.

 

15.09.2016r Uroczyste obchody:

W dniu 15 września 2016 r. odbyło się na terenie rekreacyjnym DPS Bulowice: Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne „Anioły są wśród nas”, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego oraz zaproszeni goście i społeczność lokalna. Uroczystej Mszy Św.  przewodniczył ks. Biskup Piotr Greger. Gospodarzami uroczystości byli: Dyrektor DPS Bulowice Barbara Gieruszczak-Biegun i Przełożony Zgromadzenia Braci Albertynów brat Paweł. 

Na spotkanie przybyli  m.in: Burmistrz Gminy Kęty Jan Klęczar, Wi-ce Burmistrz Edward Ficoń, Sołtys Bulowic Janusz Kruczała, Sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, Dyrektor PCPR w Oświęcimiu Elżbieta Kos, byli Dyrektorzy DPS Bulowice – Bracia Albertyni, przedstawiciele PFRON z Krakowa, partnerzy zagraniczni ze Słowacji z Panią Dyrektor Adrianą Adamicovą, Pani Dyrektor z DPS w Pucku – Lucyna Derc, Panie doktor opiekujące się mieszkańcami DPS Bulowice, ks Łukasz – Wikariusz Parafii Św. Wojciecha z Bulowic,  przedstawiciele Szkół z Nowej Wsi i Bulowic, przedstawiciele z Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, OPS w Kętach i Andrychowie,  Pani Dyrektor PCPR w Wadowicach, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Bulowic – Krystyna Łubik, Dyrektorzy zaproszonych Domów Pomocy Społecznej i placówek pomocowych,  byli  pracownicy DPS Bulowice oraz wieloletni darczyńcy Domu.

LOGO